Hvordan bruges KC (Kompetence-Center)?

Firmaer

Firmaer udbyder projekter ved at udfylde nogle skemaer om projektet. Firmaet laver en bruger-konto til Kompetence-Centeret og anvender kontoen til at følge de rapporter til deres udbudte projekt der produceres af studerende på EAM.

Udbyde et projekt

Under menuen Projekter vælges Opret projekt som førstegangsbrugere fra firmaer. Udfyld formularerne og send elektronisk projektet til KC (Kompetence-Center). EAM's undervisere kan udvælge deres udbudte projekt og medtage denne i undervisningen. KC kan ikke love nogen tidsramme for udfærdigelsen, ej heller at projektet udføres i sin helhed.

Igangværende projekter

Firmaer kan følge optagne projekter under forløbet med deres brugerkonto. De kan læse rapporter som studerende har indsendt til et projekt. Vi respekterer fortrolighed idet firmaet og de studerende begge skal godkende en evt. offentliggørelse af rapporter til publikum. Det eneste der altid offentliggøres, er en kort beskrivelse af projektet sat i udbud, den forfatter firmaet selv og studerende forfatter en synopsis som også bliver offentliggjort.

Studerende

Studerende bliver af underviser oprettet i en projektgruppe og kan vælge et projekt i udbud at arbejde med. Projektgruppens medlemmer kan underviseren sammensætte mellem flere forkellige uddannelser, det afhænger naturligt af projektets faglige bredde.

Studerende kan under arbejdet vælge at sende deres delrapporter til KC, disse rapporter kan opdateres ved behov. Der kan arbejdes med flere rapporter til hvert projekt hvis man ønsker dette.

Undervisere

Underviser har den rolle i forhold til KC at udvælge relevante projekter stillet i udbud af firmaer og sammensætte projektgrupper af studerende. Flere projektgrupper kan godt arbejde med det samme projekt, som konsekvens producerer hver projektgruppe hver deres egne rapporter.