Hvad er KOMPETENCE-CENTER?

Kompetence-centeret tilbyder firmaer en ny samarbjdsform med vores studerende indenfor EAM (Erhversakademi Midtjylland).

Firmaer kan formulere opgaver eller spørgsmål inden for et afgrænset fagområde til undervisningen eller til de studerendes løbende projekter. Fagområdet indenfor uddannelsen IT- og Elektronik-Teknolog er parat til at prøve kræfter med firmaer.

Med tiden er det målet, at der indarbejdes så mange fagkompetencer fra Akademiet som muligt - netop for at tilgodese, at virksomheders spørgsmål og problemer ikke tager hensyn til faggrænser. Derfor er vi som uddannelsesinstitution nødt til at kunne mobilisere svar, der hentes fra en kombination af fagområder.

Der er her tale om en øvelse for alle parter i såvel tværfaglighed inden for undervisningsmiljøet som dialog og samarbejde mellem erhvervsvirksomheder, studerende og undervisere. Dertil gør vi brug af viden fra Teknologisk institut – også formidlet via help-desken.

Firmaer indbydes til at sende projekter til Kompetence-centeret via dette websted. EAM stiller og udfører også selv projekter hvor  rapporterne tilbydes til offentligheden.

Oversigt

Afgangsprojekter Opsummering af tidligere (før Kompetence-centeret) afgangsprojekter.

Hvordan bruges KC (Kompetence-Center)?

Projekter venter Projekter der endnu ikke er startet.

Projekter aktive Projekter under udarbejdelse.

Projekt arkiv Detaljeret beskrivelse af projekter med rapporter frit tilgængelig.